کد خبر: ۳۴۳۲۳۲
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۰ 13 December 2016

بسمه تعالي
 
موضوع: مسئولين فني مراكز درماني( مسئوليتها ، حدود اختيارات ، علت بكارگيري آنها )
مقدمه :‌ در تمامي كشور ها امر خطير درمان و بهداشت همانند مسائلي از قبيل امنيت رفاه ، آموزش ، اشتغال و ... جز وظايف حاكميتي حكومتها بوده ، در قوانين اساسي و عادي آنها منعكس شده است . در ايران اين وظيفه به عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد .كه از طريق معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور اعمال مي شود .
1-    كليه بيمارستانها ، مراكز جراحي ، كلينيك هاي تخصصي و فوق تخصصي و درمانگاههاي تخصصي و عمومي چه بصورت خصوصي اداره شوند و چه بصورت دولتي ، موظف هستند براي هر شيفت كاري خود مسئول فني به معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشكي معرفي نمايند .
2-    هر چند در موسسات خصوصي و بيمارستانها و مراكز جراحي محدود خصوصي استخدام مسئول فني و معرفي آن با هزينه خود آنها مي باشد . ولي نهايتاً معاونت درمان مسئول فني را رابط خود با مراكز خصوصي ميداند و هر گونه قصور يا تقصيري در امر درمان ، تعرفه ، استانداردهاي تجهيزات و مجاز بودن پرسنل درماني جهت كار و ... را از مسئول فني بازخواست مينمايد و در واقع از طريق مسئول فني نظارت خود را اعمال مي نمايد .
3-     با توجه به مسئوليتهاي زيادي كه مسئولين فني دارند اختيارات زيادي را نيز از طرف معاونت درمان و همچنين مديران مراكز به آنها داده مي شود كه بيشتر نظارتي بوده و در مسائل مديريتي دخالتي نمي كنند .
4-    تعدادي از وظايف مسئولين فني مراكز جراحي به شرح زير مي باشد :
الف : ‌سرپرستي كليه امور فني و اداري موسسه
ب :‌كنترل و مراقبت وضعيت بهداشتي ، ساختماني ، دارويي و تجهيزاتي موسسه و تطبيق آنها با استاندارد ارزشيابي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
ج : كنترل حضور و غياب و عملكرد كيفي كاركنان فني
د :‌رسيدگي به شكايات و پاسخگويي به مراجع زيربط نظير وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي ، نظام پزشكي ، مراجع قضايي و غيره
ه :‌جلوگيري از اعمال پزشكي غير مجاز
و :‌جلوگيري از تحميل هزينه ها و خدمات غير ضروري به بيماران


                                                                   دكتر حسين سلطانپور
                                                    مسئول فني مركز جراحي چشم نورديدگان كرج

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار