به گزارش تابناک : محمدعلی نجفی در افتتاح «سامانه دادور» که صبح امروز شنبه در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: روند دریافت مجوزها یکی از مشکلات موجود در استان است و وجود مشکلاتی در برای اخذ مجوز سبب دلسردی سرمایه گذاران می شد و فشار وارده بر سرمایه گذار در این بخش به حدی بود که موجب می شد سرمایه گذاری کمتری در استان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در اجرای این سامانه، باید فضایی فراهم شود تا حداکثر ظرف مدت زمان یک‌هفته تمام دستگاه های اجرایی استان وارد این سامانه شوند. افزود: طبق گزارش ها ۹۷ کاربر در استان البرز در این سامانه تعریف شده در حالی که این امر تا ۱۴۷ دستگاه نیز قابل افزایش است.

نجفی گفت: مطالبات مردم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و می دانیم که مشکلات اقتصادی آن ها نیز کم نیست و باید شرایطی فراهم شود تا ارباب رجوعان و سرمایه گذاران کمتر دچار مشکل شوند.

وی با بیان اینکه سهم ۳۳ هزار نفری اشتغال برای استان به ۴۵ هزار نفر افزایش پیدا کرده است گفت: تا کنون ۲۶ هزار اشتغال در البرز ایجاد شده است.

استاندار البرز در پایان افزود: امیدواریم با افتتاح این سامانه  این استان که نرخ بیکاری آن ۳۶.۸ بوده و جز ۵ استان بیکار در کشور بوده ، شاهدکاهش  ۲تا ۳ درصدی  بیکاری در استان باشیم.