وی با قدردانی از تلاش های نجفی استاندارسابق البرز گفت: تا کنون در هیات دولت تصمیمی مبنی بر انتخاب استاندار البرز اتخاذ نشده است اما تا هفته آینده تکلیف انتخاب آن مشخص خواهد شد. 

وی همچنین با اشاره به موضوع بودجه سال آینده که این روز ها در حال تدوین است، ادامه داد: با وجود اصلاحات احتمالی برای این بودجه هفته آینده بررسی های لازم در این زمینه در مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد.

اکبریان گفت: قدر مردم را باید بیشتر بدانیم و با وجود مشکلات بیکاری و شرایط سختی که در کشور وجود دارد تکریم ارباب رجوع بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به اتحاد و همدلی نیاز دارد و بحث استیضاح برخی از وزراء به صلاح نیست.

نماینده مردم کرج اضافه کرد: با توجه به جنگ اقتصادی که سخت تر از جنگ نظامی است اگر وحدت و همدلی نباشد آسیب های جبران ناپذیری به کشور وارد می شود.