مانور ارزیابی مولدهای اضطراری برق مراکز حساس در البرز

به گزارش «تابناک البرز»؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت:تمام شرکت های مهم استان باید به مولدهای اضطراری مجهز باشند تا در صورت نیاز برق خود را تامین کنند.

اسکندری افزود: در این مانور برق چهار موسسه سرم سازی رازی، سوپا، سها و آبگیر بیلقان قطع شد تا میزان آمادگی مولد های اضطراری آنها برای تولید برق مشخص شود.

وی اضافه کرد: مولدهای اضطراری این شرکت ها به خوبی توانستند برق مورد نیاز مجموعه خود را تهیه کنند و پس از ۳۰دقیقه مولد های اضطراری خاموش شد.

اسکندی افزود:با توجه به برنامه های مدیریت پدافند غیرعامل استان، مانورهای تامین برق اضطراری شرکت ها و موسسات مختلف به ترتیب برگزار خواهد شد، تا ضمن بررسی میزان آمادگی برای تامین برق، مشکلات موجود نیز بررسی و رفع شود.