800 میلیارد ریال برای توسعه روستاهای البرز اختصاص یافت

غفور قاسم پور افزود: با این میزان اعتبار 37 روستا از نعمت گاز در منطقه بالا دست سد امیر کبیر برخوردار می شوند.
وی با اعلام اینکه تا پایان فعالیت دولت « تدبیر و امید» عملیات اجرایی گازرسانی به تمام روستاهای البرز به اتمام می رسد ، ادامه داد: اکنون عملیات اجرایی گازرسانی به 25 روستا در جاده چالوس کرج با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال آغاز شده است.
قاسم پور گفت: همچنین با تشکیل نشست های مشورتی بخشداران و دهیاران تلاش می شود تا مشکلات و موانع توسعه روستایی در بخش های شهرستانی، استانی و ملی مورد بررسی و نیاز ها رصد شود.
استان البرز دارای 227 روستا است.