خواب آلودگی راننده ال 90 را به کام مرگ برد

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز، سرهنگ رضا گودرزی در تشریح این سانحه افزود: بامداد امروز این حادثه در جاده قزلحصار شهرستان کرج رخ داد و راننده خودرو به دلیل شدت جراحات دردم جان باخت.گودرزی اظهار داشت: علت حادثه خواب آلودگی راننده و بی توجهی به مسیر حرکت رو به جلو بوده است.جاده پرتردد و حاشیه ای قزلحصار به مسافت هفت کیلومتر یکی از جاده های پرحادثه کلانشهر کرج محسوب می شود.