وزش باد شدید و بارش خفیف برف برای البرزپیش بینی شد

منصور رحمانیان اظهارداشت: بررسی آخرین الگوهای پیش یابی هواشناسی حاکی از گذرامواج ناپایدار عصر امروز از منطقه البرز مرکزی است.
وی ادامه داد: پیامد این وضعیت به تدریج افزایش ابر، وزش باد گاهی شدید، ارتفاعات و دامنه ها و جاده های کوهستانی بارش پراکنده و خفیف برف خواهد بود. 
رحمانیان، وضعیت کیفی هوای امروز استان را سالم عنوان کرد و گفت: این وضعیت طی 2 روز آینده ادامه خواهد داشت.
این مسئول سرعت وزش باد عصر امروز استان البرز را 28 کیلومتر در ساعت اعلام کرد و افزود: سرعت وزش باد طی 2 روز آینده در استان به 20 کیلومتر در ساعت کاهش می یابد.
وی دمای کمینه و بیشینه هوای امروز استان را بین منفی یک تا 10 درجه بالای صفر، فرداچهارشنبه، بین 2- تا 8 درجه بالای صفر و پس فردا بین منفی یک تا 9 درجه بالای صفرپیش بینی کرد.