طرح شناسایی مناطق تهدید زا کرج در بارش ها آغاز شد

حسین شریف کاظمی افزود: بنابراین تمام مناطقی که در معرض تهدید و آسیب رسیدن است شناسنامه دار شده و به تناسب نیاز از امکانات دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله امور آب برای رفع تهدید استفاده می شود.
شریف کاظمی گفت: منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و شهرداری ها نیز با طرح مشترک آبخیزداری برای روان آبها باید اقدامات پیشگیرانه را در پیش گرفتند.
وی اضافه کرد: درطرح شناسایی مناطق تهدید زا کرج در حاشیه و متن این شهرستان ازشمال به غرب و جنوب غرب و همچنین به شرق و جنوب شرقی تمهیدات لازم در اجرای آن با بهره مندی از نقشه ها فراهم شده است.
کلانشهر کرج با جمعیتی حدود یک میلیون و 800 هزار نفر در دامنه جنوبی رشته کوه البرز قرار گرفته است.