دانشگاه آزاد البرز در اکثر رشته‌ها بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد

حسن شوندی با بیان اینکه ثبت نام دانشگاه بدون آزمون دانشگاه آزاد از اسفند سال گذشته آغاز شده، گفت: در دانشگاه آزاد البرز در رشته‌های علوم انسانی، به جز حقوق در بقیه رشته‌ها پذیرش دانشجو بدون آزمون داریم. 

شوندی با بیان اینکه در حوزه علوم پزشکی پرستاری و مامایی صرفا با آزمون دانشجو پذیرفته می‌شود، افزود: دانشکده فنی برخی رشته‌ها بدون آزمون دانشجو پذیرفته می‌شود و در همه رشته‌های الهیات پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی است. 

معاون آموزشی دانشگاه آزاد کرج بیان کرد: امسال افزایش ظرفیت در رشته‌های دانشگاهی نداریم و سهمیه دانشگاه ما مانند سال‌های گذشته است. فقط بخشی از این سهیمه به پذیرش دانشجو بدون آزمون اختصاص یافته است.