بالاخره انتظار به سر رسید/ برقراری مستمری برای هشت هزار خانوار معلول البرز

به گزارش «تابناک البرز»؛ مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: این معلولان بین پنج تا ۱۰ سال در انتظار ورود به چرخه حمایتی بهزیستی برای مستمری بگیری بودند که با تخصیص اعتبارات لازم و نگاه ویژه دولت مشکل آنان از محل هدفمندی یارانه ها مرتفع شد.

اسدالله حیدری افزود: با توجه به بعد خانوار برای هر معلول بین یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال تا ۶ هزار ریال مستمری ماهانه درنظر گرفته شده است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز خاطرنشان کرد: با اضافه شدن این هشت هزار نفر شمار معلولان مستمری بگیر بهزیستی استان البرز به ۱۵ هزار نفر رسید.

اکنون ۳۰ هزار معلول زیر چتر حمایتی بهزیستی استان البرز قرار دارند.