شهرداری کرج حق صدور مجوز نصب دکه جدید در سطح شهر را ندارد

به گزارش «تابناک البرز»؛ اعضای شورا همچنین در مواردی که دکه ها در محدوده طرح های ترافیکی و مسیر اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی قرار گیرند، مجوز جابه جایی آنها در محدوده صد متری همان محل را صادر کردند، ضمن آنکه کیوسک های مطبوعاتی جابه جا شده طی سنوات گذشته باید به مکان قبلی باز گردند.

شهرداری کرج نیز حق صدور هیچ گونه مجوز جدید برای نصب کیوسک های مطبوعاتی در سطح شهر را ندارد و باید مانع از تبدیل آنها به سوپر مارکت شود.

یادآور می شود به جهت سفر تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج به کشور عراق برای شرکت در گردهمایی جهانی اربعین حسینی، شورا هفته آینده جلسه نخواهد داشت.