آرد بی کیفیت و نانی که زود بیات می شود!

به گزارش «تابناک البرز»؛ رئیس اتحادیه نانوایان کرج با بیان این که به لحاظ کیفیت آرد در مضیقه هستیم، افزود: ارد را از یک کارخانه می‌خریم و کیفیت بسیار مطلوبی دارد اما وقتی دوباره برای خریدار به همان کارخانه مراجعه می‌کنیم متاسفانه کیفیت آرد افول کرده و یا حتی بوی نامطبوعی می‌دهد.

آرد بی کیفیت و نانی که زود بیات می شود!نصیری گفت: اغلب نانواها از این موضوع شکایت دارند ما نیز شکایت ان ها را پیگیری کرده ایم و حتی بعضاً متوجه وجود افزودنی های غیرمجاز در آرد می شویم.
رئیس اتحادیه نانوایان کرج افزود: بعضی نانوایی های سنگکی مدت‌ها پیش رو به تعطیلی بودند اما بسیاری از آن ها با تغییر کاربری به آزاد پز از تعطیل شدن پیشگیری کردند.
او افزود: مادام این که قیمت کارگر و سایر قیمت‌ها ثابت بماند، قیمت مصوب نان برای نانوایان راضی کننده است.