جزییات حمله سارقان مسلح به یکی از شرکت کنندگان مسابقه مردان آهنین در کرج

به گزارش «تابناک البرز»؛ رامین می‌گوید: «ساعت 2 شب بود و خواب بودم. نگهبان باغ بیدارم کرد و گفت برادرت کامران با چند نفر درگیر شده و بیست سی نفر دارند او را می‌زنند. تا به محل درگیری رسیدم، دیدم هفت هشت نفر از آن ها اسلحه دارند و یکی از آن‌ها تفنگ را گذاشته روی سر برادر من. تا به سمت آن ها دویدم، یکی از آن‌ها با اسلحه به شکم من شلیک کرد» 

فرج نژاد بعد از این حادثه، به بیمارستان نور شهر اندیشه منتقل شد و بلافاصله تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد و در حال حاضر وضعیت مساعدی دارد.